iDANS 05 (30 Eylül-23 Ekim 2011): İşte!

Güncel sanat, dans, tiyatro, müzik ve performansın çeşitli ifadelerini kapsayip performativite ve bedensellik eksenleri üzerinden ortak noktalarını vurgulayan ve her yıl farklı bir konuyu tartışmaya davet eden iDANS Festivali’nin beşincisi 30 Eylül - 23 Ekim tarihleri arasında İstanbul’un çeşitli mekânlarında gerçekleşecek. iDANS, “BiDANS: Misafir İşler” adı altında kurgulanan özel bir uluslararası programla önümüzdeki sezon Berlin’de devam edecek.

Bimeras'ın hazırlayıp sunduğu iDANS'ın bu yılki temel kavramsal çerçevesi “İşte” olarak belirlendi.  iDANS çağdaş gösteri sanatlarının her bir aşamasının nasıl bir “iş” teşkil ettiğini; endüstriyel üretim sonrası “gayri-maddi” emeğin sanatsal çalışmaların işleyiş, kurgulanış ve örgütlenişine nasıl  yansıdığını;  sanatın “yaratıcılık” eksenli ekonomik ve sembolik üretime nasıl katkıda bulunduğu ve bunları nasıl dönüştürdüğünü araştıran çalışmalara, gösterimlere, kamusal alan yerleştirmelerine, sunumlara ve panellere yer verecek.

Günümüzün “yaratıcı kapitalizminde” adeta bir dansçı gibi betimlenen “yeni işçi”den  fiziksel ve zihinsel hareketliliğe sahip, çevik, esnek olması, imgelerin, fikirlerin, duyuların ve jestlerin üretimine ve dolaşımına tüm varlığıyla katkıda bulunması beklenmektedir.Güncel sanatlar nasıl işler? Ne işler? Sanat nasıl bir iştir? Sanatçı bir işçi midir? Zanaat ve sanat ayrımı, kol ve zihin emeği arasındaki ayrım geçerli midir? Yaratıcılığın bileşenleri nelerdir? Günümüz üretim düzeni içinde yaratıcılık sömürülme ve esirleşmenin bir aracı haline mi dönüşmüştür? Yaratıcılığın insanlığın kendini gerçekleştirme ve özgürleşmesindeki rolü nedir?

iDANS Festivali bu yıl da dünyanın dört bir tarafından en yenilikçi ve tartışma açan sanatçıları bu konular çerçevesinde İstanbul’da buluşturacak.


Kritik Çaba: Türkiye

Geçtiğimiz yıl Jardin d’Europe etkinliklerinin bir ayağı olarak iDANS kapsamında düzenlenen sahne sanatları yazarlığı uluslararası atölyesi “Kritik Çaba”nın yalnızca Türkiye’den katılımcılardan oluşacak versiyonu iDANS’ın bu yılki programında yer alacak. Çağdaş dans ve performans sanatları yazarlığında uzmanlaşmakta olanlara yönelik bir eğitim programı olan Kritik Çaba, dans alanındaki eleştirel pratiklerin sorun, sorumluluk ve sorgularıyla yüzleşerek nitelikli fakat erişilebilir eleştirel bir yazının gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

biDANS: Berlin’de “Misafir İşler”

iDANS bu yıldan başlayarak festivalin bir bölümünü bir Avrupa başkentine taşıyacak. Birinci durak Berlin!

iDANS önümüzdeki sezon Türklerin Almanya’da “Misafir İşçi” olarak göçmenliklerinin 50. yılı vesilesiyle özel bir uluslararası programla Berlin’de misafir olacak. İşin, yaratıcılığın, üretkenliğin ve “yeniliğin” değişen anlamları; işle ilgili toplumsal hareketlilik ve göçle ilgili konular; yabancı düşmanlığı ve “entegrasyon” problemlerinin üzerine yeni yabancılaşmalar doğuran, iş ve hayat arasındaki ayrımın yok olduğu, boş zaman mefhumunun ortadan kalktığı güvencesiz iş koşulları çeşitli sahne gösterileri ve toplantılarla ele alınacak.