• 22
  Ekim
  Adrian Heathfield
  Dönüşümün Hayalet Zamanı

  12 Ekim 2012 | Cuma 18:30
  SALT Beyoğlu
  Süre:  Arkadaşıma Gönder >

  Bu sunum, performans ve dans tarihleriyle ilgili küratöryel stratejiye ve bunların çağdaş yapıtlar yoluyla yeniden etkinleştirilmesi ve değiştirilmesiyle ilgili sorulara bakmaktadır. Performans tarihlerinin gösterimine akışkan, sürece bağlı ve dönüştürücü yaklaşımlar geliştiren yeni çalışmalar ve sergilerde zaman, deneyim ve bellek açısından neyin söz konusu olduğuna odaklanılmaktadır. Sunum İngilizce olacak, tercüme yapılmayacaktır.

   

  Hem temel çalışmaları yeniden gündeme getirişi, hem de küratöryel duyarlılığı açısından özellikle Moments: A History of Performance in 10 Acts (ZKM, 2012) (Anlar: 10 Perdede Performans Tarihi) mercek altına alınmaktadır. Burada yeniden icra edilen ve harekete geçirilen nedir? Bu türden canlandırmaların performansın tarife gelmez özelliklerinin hayatta kalışı ve iletimiyle nasıl bir ilgisi vardır?

   

   

  Adrian Heathfield yazar, küratör ve yaratıcı olarak performansla uğraşmaktadır. Kitapları arasında Tayvanlı-Amerikan sanatçı Tehching Hsieh üzerine bir monograf olan Out of Now’ın yanı sıra Perform, Repeat, Record; Live: Art and Performance; Small Acts ile Shattered Anatomies adlı derlemeler bulunmaktadır. Sayısız makalesi yedi dile tercüme edilmiştir.

   

  Performansın kültürel değeri üzerine AHRC destekli bir araştırma projesi olan “Performance Matters”ın eş-direktörüdür; yakın zamanda bu proje için Performing Idea etkinliklerinin eş-küratörlüğünü yapmıştır (2010). Londra’daki Tate Modern’de düzenlenen Live Culture etkinlikleri (2003) ile Avrupa şehirlerinde son on sene içerisinde düzenlenen çok sayıda başka performansın ve sürece dayalı etkinliğin eş-küratörlüğünü yapmıştır. Pek çok sanatçı ve düşünürle konuşmalar, yazılı diyaloglar, yaratıcı yazın ve atölye projelerini içeren eleştirel ve yaratıcı ortaklıklar kurarak çalışmıştır. Londra Roehampton Üniversitesi Performans ve Görsel Kültür Bölümü’nde hocalık yapmaktadır.


   

  ....................

   

   


  Geri