• Dansın Zamanı / Zamanın Dansı  Bimeras Yayınları Çağdaş Dans ve Performans Araştırmaları Serisi – 3

  Seri Editörü: Gurur Ertem

   

   

   

   

   

   

   

  Yayına Hazırlayanlar: Gurur Ertem, Noémie Solomon

  Çeviri: Zuhal Bilgin

  Redaksiyon: Gurur Ertem, Noémie Solomon

  Kapak ve Kitap Tasarımı: Vahit Tuna

  Birinci Basım: İstanbul, Eylül 2010

  Baskı: A4 Ofset

  © Bimeras Yayınları

  Türkçe / İngilizce, 160 sayfa, 16.5X24 cm.

  ISBN 978-605-89302-2-3   

   

   

   

   

  İçindekiler


  1. Giriş / Gurur Ertem, Noémie Solomon
  2. Hareketin Zamansallığının Koreografisini Yapmak (veya mevcudiyetin mevcut silinişi) / Rudi Laermans
  3. Danstaki Zaman ve Zamanın Dansıyla Yüzleşmek / Geisha Fontaine
  4. Değişim ve Olay: Çağdaş Dans ve Dönüşüm Praksisi / Boyan Manchev
  5. Yeniden İnşa2: Pupilija, papa Pupilo and the Pupilceks’in Yeniden İnşaları / Janez Janša
  6. Sürelilik Üzerine Düşünceler / Adrian Heathfield
  7. Yeni Babil’de / Myriam van Imschoot

   

   

  Dans, performans sanatı ve belirli bir süresel örgütlenme içinde vuku bulan benzer sanatsal ifadelerin zamanla çok özel bir ilişkisi olduğu söylenebilir. Fakat bu ilişki yakın olmakla beraber paradoksaldır. Birçok farklı düşünür gibi felsefeci Paul Valéry de dansın bir zaman biçimi, çok özel ve tekil bir zaman türü olmaktan başka bir şey olmadığını iddia etmiştir. Yakın zamanlarda William Forsythe dans eden bedenleri “zaman makineleri” olarak nitelendirmiş, zamanın dans eden bedenlerin müthiş bir ürünü olduğunu söylemiştir. Merce Cunningham dans için “kalmayan sanat” ifadesini kullanmış; Xavier Le Roy performans hâlindeki bedeni farklı zamansallıkların ve düşünme modlarının geçtiği ya da kesiştiği bir yerden başka bir şey olmadığını belirtmiş; La Ribot da dansın zamânı görünür kılan şey olduğunu söylemiştir. Çağdaş dansçı ve koreograflar hız ve yavaşlığa yalnızca dansın konturlarını yeniden belirlemek üzere değil, aynı zamanda farklı düşünme modaliteleri hayal etmek ve eyleme geçirmek, zamanı yaratmak ve deneyimlemek ve çağdaş kültürde alternatif öznellikler önermek için de tutunmuşlardır.


  Bu kitap, iDANS Festivali’nin ikincisi kapsamında İstanbul Modern Sanat Müzesi işbirliğiyle 16-17 Mays 2009 tarihlerinde gerçekleşen ve farklı disiplinlerden analizlere yer veren “zamansallık” konulu sempozyumda sunulan bazı bildirilerin bir toplamasından oluşmaktadır.