• Eğitmenleri Eğitmek  Bu program, Jardin d’Europe Ağı partnerleri tarafından ortak olarak tasarlanıp uygulanan ve Avrupa Komisyonu’ndan mali destek alan “Teaching the Teachers” ("Eğitmenleri Eğitmek") dizisinin bir ayağını meydana getirmektedir. iDANS, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Çağdaş Dans Anasanat Dalı işbirliğiyle 20 Ekim tarihinde “Çağdaş Dans Eğitiminde Alternatif Pedagojiler ve Modeller” adı altında bir tartışma toplantısı düzenliyor. Türkiye'den eğitmenlerin yanı sıra katılımcılar:


  Grabriel Smeets (Hollanda) - School of New Dance Development Artistik Direktörü
  Eva-Maria Hoerster (Almanya) - Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz Berlin/ Universität der Künste Berlin Yönetici Direktörü
  Mårten Spångberg (İsveç) – University of Dance Stockholm’de Koreografi Yüksek Lisans Programı Direktörü
  Barbara Van Lindt (Hollanda) – DasArts Tiyatro Master Programı Yönetici Direktörü
  Steven De Belder (Belçika) – Araştırma Ayağı ve Départs Ağı Koordinatörü


   

  ................................