top

ULUSLARARASI iDANS ÇAĞDAŞ DANS FESTİVALİ

SOLO?

20. yüzyılda dans, tiyatro, görsel ve plastik sanatlarda solo peformansa özel bir önem atfedilmiş; "modern dans" ın yüzyıl başlarında yaşamış kurucu (anaları), hemen hemen bütün dans tarihi kitaplarında, şaşmaz bir şekilde aynı önem sırasına konmuştur: Isadora Duncan, Loie Fuller, Ruth St. Denis, Mary Wigman...

Modern dansı inşa ettiği varsayılan bu "özgür ve özgün kadın" görüntüleri, işlerinden çok kişilikleri ya da etraflarında cereyan eden "skandallar", siyasi olaylar ve bunlara dair takınmaya çalıştıkları tutumlar itibari ile kendi çağdaşlarını ve sonraki nesilleri büyülemişlerdir.

» Devam

bottom
top
bottom