topbottom
top

iDANS dans dünyasının bu yıl kaybettiği iki ünlü isme adanıyor.

iDANS 03 programının tamamı, “dans ve koreografi” anlayışını genişletmede kuşkusuz çok büyük katkıda bulunan ve bu uğurdaki en önemli tarihsel referans noktalarını teşkil eden iki pırıltıya - aramızdan kısa süre önce ayrılan - Pina Bausch ve Merce Cunningham’a samimiyetle adanmıştır. Onların halihazırdaki fısıltılarını gülerek ya da ağlayarak duymamak mümkün değil… Uluslarötesi bir dans/koreografi dünyası aydınlıktaysa şayet, bu ışığı sağlayan, bu her bakışta değişen ve devinen takımyıldızları, kesinlikle onlardır… iDANS programında her iki sanatçıyla ilgili film gösterimleri gerçekleşecektir.bottom
top

iDANS 03: Gülmek ↔ Ağlamak

Bimeras Kültür Vakfı, 10-31 Ekim arasında “Gülmek↔Ağlamak” teması etrafında gerçekleşecek üçüncü iDANS Uluslarası Çağdaş Dans ve Performans Festivali’nin sunmaktan gurur duyuyor. Uluslararası çapta önemli sanatçıları yenilikçi ve kışkırtıkıcı performanslarıyla ağırlayacak olan festival, üç hafta boyunca plastik sanat ve sahne sanatları arasındaki sınırları yıkan canalıcı eserler sunuyor. iDANS Festivali, beden ve zihin/akıl arasındaki çağdaş kültüre nüfuz etmiş birtakım karşıtlıkları alaşağı ediyor. Program, Ekim ayındaki yoğun programdan sonra sezon boyunca da çeşitli gösterimlerle, sempozyum ve yeni kitap yayınlarıyla devam edecek.

Fiziksel, duygusal, ve eleştirel jestler olarak gülmek ve ağlamak, dünyamıza ve bu evrende birlikte oluşumuza dair derin yorumlar içerir. Kendiliğinden, öğrenilmiş ya da prova edilmiş eylemler olarak gülme, kahkahalarla kırılma, ağlama, titreme, seyirme, sekme ve sapmalar birçok sınır deneyim önerirken kırılgan ve kırıcı hareketleriyle hayatı ve sanatı sarsar.

iDANS’ın üçüncüsü, bedeni, insani tutkuların tüm renklerini yaratan ve ifade eden duyarlı bir eylem alanı olarak sunuyor. iDANS, duygulanımların benliğin inşaasındaki önemli rolüne dikkat çekerken bunların inanç ve düşünce sistemlerimizle nasıl iç içe geçtiğini ortaya koyan eserlere yer veriyor.

Gülmenin ya da ağlamanın koreografisi olur mu? Bu tür duygusal yaşantıların biçimlendirilişi sanatsal, siyasal ya da sosyal deneyimler adına ne önerir? Bu tür duygulanımlar tekil bedensellikler ve sosyal doku arasındaki geçişliliğe dair ne diyebilir? Komediyi, trajediyi, burleski ve kendinden geçmeyi ortaya koyan iDANS, bu vaziyetlerdeki aşırı/aşkın bedensel jestlerin gündelik deneyimi nasıl dönüştürdüğünü sorguluyor. iDANS, çağdaş koreografiyi kuvvetli, yoğun, onaylayıcı, neşeli ya da değilleyici bir pratik olarak sunuyor; kahkaha ve ağıtın birbilerine çok kolay dönüşebileceğini hatırlatıyor.

bottom
top

Haberler

Bimeras Kitapları iki kitapla piyasada:

"Çağdaş Dansta Solo?" ilk iDANS Festivali kapsamında Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilmiş olan ve sanatsal bir biçim olarak "solo"yu tarihsel, estetik ve sosyolojik açılardan ele alan uluslararası konferansın bildirilerinden oluşuyor. Bu kitap hem İngilizce hem Türkçe olarak yayımlandı.

"İlmek Şarkılarından Seçmeler" ünlü Alman şair Christian Morgenstern'in Galgenlieder adlı eserinden derlendi. Bu derleme, iDANS kapsamında 28 Mayıs günü Roxy'de Morgenstern'in mizahi şiirinden besteler seslendirecek olan Annika Krump tarafından oluşturuldu. Christian Morgenstern'in şiirleri ilk kez kitaplaşarak Türkçeye kazandırılmış oldu.

Sıradaki kitap: Dansı Tüketmek (Andre Lepecki)

Sanatçılarla soru-cevap buluşması:
iDANS'ta her eserin ilk gösteriminden sonra, sanatçılarla soru-cevap buluşması yapılacaktır. İsteyen izleyicilerimiz katılabilirler.

bottom